Beaufort skala
Benevnelse
m/s
Knop
Virkninger på land
0
Stille
0,0-0,2
0-1
Røyken stiger rett opp.
1
Flau vind
0,3-1,5
1-3
En kan se vindretningen av røykens drift
2
Svak vind
1,6-3,3
4-6
En kan føle vinden. Bladene på trærne rører seg, vinden kan løfte små vimpler.
3
Lett bris
3,4-5,4
7-10
Løv og småkvister rører seg. Vinden strekker lette flagg og vimpler.
4
Laber bris
5,5-7,9
11-16
Vinden løfter støv og løse papirer, rører på kvister og smågreine, strekker større flagg og vimpler.
5
Frisk bris
8,0-10,7
17-21
Småtrær med løv begynner å svaie. På vann begynner småbølgene å toppe seg.
6
Liten Kuling
10,8-13,8
22-27
Store greiner og mindre stammer rører seg. Det hviner i telefonledninger. Det er vanskelig å bruke paraply. En merker motstand når en går.
7
Stiv kuling
13,9-17,1
28-33
Hele trær rører på seg. Det er tungt å gå mot vinden.
8
Sterk kuling
17,2-20,7
34-40
Vinden brekker kvister av trærne. Det er tungt å gå mot vinden.
9
Liten storm
20,8-24,4
41-47
Hele store trær svaier og hiver. Takstein kan blåse ned.
10
Full storm
24,5-28,4
48-55
Sjelden inne i landet. Trær rykkes opp med rot. Stor skade på hus.
11
Sterk storm
28,5-32,6
56-63
Forekommer sjelden og følges av store ødeleggelser.
12
Orkan
32,7-
64-
Forekommer meget sjelden. Uvanlig store ødeleggelser.
Virkninger på sjøen
     0                  Stille                     0,0-0,2           0-1         Sjøen er speilblank (havblikk).

     1                  Flau vind              0,3-1,5           1-3         Vindretning sees av røykens drift.

     2                  Svak vind             1,6-3,3           4-6         Små korte, men tydelige bølger med glatte kammer som ikke
                                                                                             brekker

     3                  Lett bris                3,4-5,4           7-10       Småbølgene begynner å toppe seg, det dannes skum, som ser ut                                
                                                                                          som glass. en og annen skumskavl kan forekomme.

    4                   Laber bris            5,5-7,9           11-16       Bølgene blir lengre, endel skumskavler.

    5                   Frisk bris            8,0-10,7         17-21        Middelstore bølger som har mer utpreget langstrakt form og med       
                                                                                          mange skumskavler. Sjøsprøyt fra toppene kan forekomme.
                                                              
    6                   Liten Kuling        10,8-13,8         22-27       Store bølger begynner å danne seg. Skumskavlene er større overalt.
.                                                                                         Gjerne noe sjøsprøyt

    7                   Stiv kuling            13,9-17,1      28-33       Sjøen hoper seg opp og hvitt skum fra bølgetopper som brekker,
                                                                                           begynner å blåse i strimer i vindretningen.

    8                   Sterk kuling         17,2-20,7      34-40      Middels høye bølger av større lengde. Bølgekammene er ved å brytes 
                                                                                          opp til sjørokk, som driver i tydelige markerte strimer med vinden.
                                                                                         å rulle. Sjørokket kan minske synsvidden.

   9                   Liten storm          20,8-24,4      41-47       Høye bølger. Tette skumstrimer driver i vindretningen. Sjøen begynner
                                                                                          å rulle. Sjørokket kan minske synsvidden.

   10                 Full storm            24,5-28,4      48-55      Meget høye bølger med lange overhengende kammer. skummet, som    
                                                                                         dannes i store flak, driver med vinden i tette hvite strimer så sjøen får et
                                                                                          hvitaktig utseende. Rullingen blir tung og støtende. Synsvidden
                                                                                         nedsettes

   11                 Sterk storm           28,5-32,6       56-63      Ualminnelig høye bølger (små og middelstore skip kan for en tid
                                                                                         forsvinne i bølgedalene). Sjøen er fullstendig dekket av lange, hvite
                                                                                         skumflak som ligger i vindens retning. Overalt blåser bølgekammene til
                                                                                        frådelignende skum. Sjørokket nedsetter synsvidden. 

   12                 Orkan                    32,7-               64-          Luften er fylt av skum og sjørokk som nedsetter synsvidden betydelig.
                                                                                        Sjøen er fullstendig hvit av drivende skum.


Virkninger på fjellet

t
    0                     Stille               0,0-0,2              0-1         Snøfiller daler omtrent rett ned, gjerne i en pendlende bevegelse.

    1                     Flau vind        0,3-1,5              1-3         Så vidt følbar. Det er tydelig at snøfillene driver med vinden.

    2                    Svak vind       1,6-3,3              4-6          Godt følbar i sterk kulde. Snøfillene beveger seg mer horisontalt enn 
                                                                                          vertikalt.

    3                     Lett bris         3,4-5,4             7-10      Vinden merkes tydelig og kan sjenere. Fallende snø synes å bevege seg meget
                                                                                       raskere horisontalt enn vertikalt.

    4                     Laber bris      5,5-7,9          11-16     Er ubehagelig i kaldt vær og gir merkbar motstand. Fallende snø hvirvler av sted
                                                                                     med vinden. Snødrevet mot ansiktet er meget sjenerende.

    5                     Frisk bris      8,0-10,7        17-21      Det blir tungt å gå på ski mot været. Fokksnø som driver langs bakken, hvirvles så
                                                                                     høyt at synsvidden nedsettes. Snødrevet pisker i ansiktet.

    6                      Liten Kuling  10,8-13,8     22-27       Det er meget slitsomt å ta seg fram mot været. Snøfokk setter ned sikten til under                                                                                       
                                                                                     1 km. Vanskelig å holde ubeskyttet ansikt mot vinden i lengre tid. Folk flest bør
                                                                                     ikke legge ut på tur over snaufjellet ved denne og høyere vindstyrker.

   7                      Stiv kuling      13,9-17,1    28-33      I motvind må en lute seg fram over skiene og legge stor kraft i stavtakene, selv på
                                                                                    flat mark. Det kan være vanskelig å holde bena i vindrossene. Snøfokk setter ned
                                                                                  sikten til få hundre meter. Vanskelig å orientere seg i terrenget. En skitur i fjellet ved
                                                                                   vindstyrke 7 er en stor påkjenning for de fleste.
 
   8                      Sterk kuling     17,2-20,7   34-40     Fjellet står i kok. Kvister og lav fra trærne driver med vinden.Meget vanskelig å gå
                                                                                   på skiene. Nesten umulig å bære skiene på nakken. Snøfokk setter ned sikten til
                                                                                   under 100 m. Umulig å orientere seg i terrenget. Meget vanskelig å følge selv godt
                                                                                   kvistede løyper. Legg ikke ut på tur!

  9                       Liten storm      20,8-24,4   41-47    Vind og snøfokk gjør det umulig å ta seg fram på ski over fjellet. Selv i klarvær og
                                                                                  lite snøfokk kan påkjenningen bli så stor at en snøhule eller hytte er eneste redning.

10                      Full storm        24,5-28,4   48-55     Denne og høyere vindstyrker vil de fleste aldri komme ut for. Trær velter over
                                                                                   ledninger for telefon og strøm. Det knaker i tømmervegger. Lette småhus rives av .
                                                                                   grunnmuren

11                      Sterk storm     28,5-32,6   56-63     Veier og jernbanelinjer blokkeres. Det er kaos på telefon- og strømnettet. Skog blir 
                                                                                   rasert.

  12                     Orkan              32,7-          64-        Hvis bebyggelse rammes blir det en naturkatastrofe som gjerne vil kreve flere

                                                                                  
menneskeliv.
Les mer om været på www.met.no