Norsk Bobilforening
Norsk Bobilforening, som ble etablert i 1984, er en landsdekkende og allmennyttig forening. Foreningen skal bidra til fortsatt utvikling av bruken av bobilen. Det legges stor vekt på en sosial profil ved å medvirke til et oppriktig kameratskap, hjelpsomhet og hensynsfullhet. Gjennom sin kontakt med myndighetene skal Norsk Bobilforening bidra til at lover og regler blir over­siktlige og rettferdige, samt virke for en fornuftig og miljøvennlig bruk av bobilen.
Norsk Bobilforening har flere medlemsfordeler, slik som forsikringsavtale, finansavtale, campingplassrabat-ter i Norge og ellers i Europa, drivstoffrabatt m.m.
Sammen med de andre bobilforeningene i Norden har
foreningen dannet Nordic Motor Caravan (NMC) for å koordinere aktivitetene i Norden.
Norsk Bobilforening er medlem av F.I.C.C. - The Fé-dération Internationale de Camping et de Caravanning. Dette gir deg mulighet til å få internasjonalt camping-pass, som også inneholder en forsikring.
I tillegg formidler Norsk Bobilforening Skandinavisk Campinpass.
Medlemmer får tilsendt vårt medlemsblad "Bobilen" åtte ganger pr. år, hvor alle aktiviteter i foreningen annonseres. I bladet ellers kan du lese om treff, turer, tekniske løsninger o.l. Norsk Bobilforening har i tillegg en hjemmeside: www.bobilforeningen.no og et forum.
Medlemsskap
Medlemskontingenten er for tiden kr 450,- pr. år og gjelder fra den dato du betaler kontingent og ett år forover.
I tillegg er det en innmeldingsavgift på kr 150,-. For dette får du tilsendt foreningens emblemer i form av klebemerker til å ha på bilen, NMC-merket, medlemskort samt et nr. av medlemsbladet "Bobilen". Merkene setter du på bilen, slik at andre medlemmer kan se hvem de treffer i inn- og utland.
Hvis du vil bli medlem, fyll ut innmeldings­skjemaet og send det til oss.
Så snart vi har mottatt skjemaet, sender vi deg en betalingsgiro på innmeldingsavgiften og årskontigent. Når vi har registrert betalingen, vil du få tilsendt velkomstpakken.
Foreningen for deg som har BOBILTurer i inn og utland
Bobiltreff i hele Norge

Medlemsfordeler
"Bobilen" - 8 nr, pr. år

Klikk på logoen for å komme rett til Norsk Bobilforening 's hjemmeside
Dette er sakset fra Norsk Bobilforening's vervebrosjyre