Dugnad på
Formålsparagraf
Foreningens formål er å samle SHV personell og andre interesserte til hyggelig samvær ved samarbeid og godt kameratskap.
På best mulig måte  ivareta SHV og vårt fedrelands forsvarsevne.
.